Wyjaśnienia  Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej  w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów - dotyczące możliwych wariantów postępowania w odniesieniu do czasu obowiązywania uchwał przewidujących udzielenie pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2023 - stan na 18.10.2023 r. dostępne jest tutaj »

Copyright © 2024 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi.

Realizacja strony w oparciu o CMS Joomla: StudioAlfa.pl