Klauzula informacyjna dla interesantów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2  oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, Ogrodowa 28d, 91-065 Łódź, reprezentowana przez Prezesa RIO w Łodzi (ADO),       tel. 42 636 68 96, fax 42 636 74 24, e-mail: lodz.rio.gov.pl, ePUPAP:/RIOLODZ/SkrytkaEPS
 1. Inspektorem Ochrony Danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych jest Pani Beata Wojas, z którą można skontaktować się:
 • za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • za pomocą pisma na adres:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

ul. Ogrodowa 28d, 91-065 Łódź

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Regionalnej Izby Obrachunkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e) albo art. 9 ust. 2 lit. g) RODO oraz ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1325)
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub na podstawie zawartych przez RIO w Łodzi umów
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz z prawa wewnętrznego ADO – Instrukcji archiwalnej oraz Rzeczowego Wykazu Akt RIO w Łodzi.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo żądania ich usunięcia oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 1. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. W przypadku odmowy podania danych, pismo Pani/Pana pozostanie bez rozpoznania.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy.
 1. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Niniejsza klauzula oraz inne klauzule informacyjne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi skierowane do wskazanych osób fizycznych dostępne są w siedzibie Izby ul. Ogrodowa 28d, 91-065 Łódź  - w sekretariacie pokój nr 1.10 I piętro.

 

Jednocześnie informuje się, że dostępne są także Klauzule informacyjne innych organów działających przy RIO w Łodzi:

 1. Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Łodzi »
 2. Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Łodzi »

Copyright © 2024 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi.

Realizacja strony w oparciu o CMS Joomla: StudioAlfa.pl