Pismo Prezesa RIO w Łodzi w sprawie wniosku o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu, pożyczki oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego przez JST.

Pisma do pobrania dostępne są tutaj i tutaj
Aktualny wzór wniosku do pobrania dostępny jest tutaj

Powyższe ma zastosowanie od 1 stycznia 2023r.

Copyright © 2024 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi.

Realizacja strony w oparciu o CMS Joomla: StudioAlfa.pl