Zgodnie z zarządzeniami Nr 13/2023 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 2 października 2023 roku - za święto 11 listopada, przypadające w sobotę, ustala się dzień 10 listopada 2023 roku dniem wolnym od pracy.

Copyright © 2024 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi.

Realizacja strony w oparciu o CMS Joomla: StudioAlfa.pl