Zgodnie z zarządzeniem nr 14/2023 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 listopada 2023 roku - za święto 6 stycznia 2024, przypadające w sobotę, ustala się dzień 2 stycznia 2024 roku dniem wolnym od pracy.

Copyright © 2024 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi.

Realizacja strony w oparciu o CMS Joomla: StudioAlfa.pl